Energy for your business.


Your trusted partner on the dynamic electricity market

Elnova is a licensed trader of electricity and balancing group coordinator for both standard and combined balancing groups. The company is active in electricity trading and consulting on the Bulgarian and regional electricity markets and offers a rich portfolio of economically effective solutions for short- and long-term fulfillment of the electricity requirements of business and industrial consumers.

Услуги.

Ние предоставяме първокласно обслужване, сигурно електроснабдяване на конкурентни цени, актуална информация за пазара, риск мениджмънт и устойчиво дългосрочно бизнес партньорство.


Търговия.

Елнова предлага богато портфолио от икономически-ефективни решения за осигуряване на енергийните нужди, хеджиране на пазарния риск и оптимизиране на разходите за електроенергия на клиентите си.

Do design and code

Microweber is an open-source content management system and website builder. It is based on the PHP programming language and the Laravel 5 web application framework, using drag and drop and allowing users to quickly create content, while scheduling and managing multipledisplays.

Консултиране.

Екипът на Елнова стъпва на задълбочените си познания и опит във всички елементи на енергийния сектор в България, световнопризнати подходи за моделиране и проучвания, за да ви помогне да вземете информирано и целесъобразно решение за бизнеса си.

Become our client!