За нас.

Elnova is a licensed trader of electricity and balancing group coordinator for both standard and combined balancing groups. The company is active in electricity trading and consulting on the Bulgarian and regional electricity markets and offers a rich portfolio of services for securing the electricity needs and optimising the energy costs of its clients.

Elnova is a 100% subsidiary of Greentech Engineering Solutions Jsc, a company with extensive experience and a proven track record in engineering, construction, and operation of renewable projects in Bulgaria and abroad. In close partnership with our parent company and the portfolio companies of Helios Power Group Jsc, Elnova offers cost effective long-term solutions to address the overall energy requirements of business and industrial consumers in the country.

By carefully analysing the market and selecting the best opportunities it offers, we create flexible solutions tailored to the individual needs and business development vision of each of our customers.

Екип.

‌Екипът ни притежава над 20 години професионален опит в енергийния сектор 
и познава в детайли пазара за електроенергия в страната и Европа.‌

Петя Димова

Изпълнителен Директор ‌ ‌

‌‌Преди да стане част от Елнова, Петя е заместник-финансов директор в Български Енергиен Холдинг ЕАД (БЕХ). Тя има богат опит както в корпоративните финанси и финансов анализ на енергийни компании, така и в либерализацията на електроенергийния пазар и в разработване и оценка на енергийни проекти и модели за ценово прогнозиране и диспечиране. Петя притежава специфични познания за структурата и тенденциите за развитие на електроенергийния пазар в България и ЕС, законодателството на ЕС в сектор климат и енергетика и опит в управлението на международни програми и проекти. Петя е сертифициран търговец от Европейската Енергийна Борса (EEX).

Emil Velinov

‌Trading and Balancing

Emil’s professional career spans several organisations in the Energy sector, including the National Regulatory Authority, BEH and energy traders, which gives him a unique and valuable insight into the sector. He has experience in electricity trading and analysis and forecasting of electricity consumption for clients. Over the years, Emil has acquired in-depth knowledge on the functioning, regulation and liberalisation of the sector and the balancing market, including with regard to licensing and monitoring of energy companies, price formation of energy products and CO2 emissions trading.

Нина Чупарова

Ръководител Бизнес развитие

Преди да стане част от Елнова, Нина ръководи отдел Корпоративни финанси в БЕХ, където участва в емитирането на 1.65 млрд. евро облигации, либерализацията на електроенергийния пазар, търговията с квоти за емисии на парникови газове, присъждане и поддържане на кредитен рейтинг на БЕХ и НЕК и други мащабни енергийни проекти. В периода 2014 - 2017г. е Председател на Съвета на директорите на Българска независима енергийна борса ЕАД и участва активно в създаването на функциониращ електроенергиен борсов пазар в България. Нина има опит в инвестиционното банкиране (сливания и придобивания) в международна банка в САЩ и Великобритания.

Имате въпрос?

Изпратете ни имейл.Success! You've done it.
Error! The value is not valid.
Success! You've done it.
Error! The value is not valid.
Success! You've done it.
Error! The value is not valid.
Success! You've done it.
Error! The value is not valid.
Success! You've done it.
Error! The value is not valid.